Rejestracja ogólna: +41 366 31 21
Rejestracja POZ: +41 347 55 95

Medycyna sportowa

W Centrum Medycznym Omega wykonujemy badania dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia oraz zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.

Zapewniamy  kompleksowy zakres usług medycyny sportowej:

  • Badania wstępne – badania dla osób rozpoczynających uprawianie konkretnej dyscypliny sportowej
  • Badania okresowe – kontrolne badania stanu zdrowia sportowców, powtarzane co 6 miesięcy
  • Badania kontrolne – badania związane z doznanymi kontuzjami i zachorowaniami

Na podstawie wykonanych badań i odbytych konsultacji lekarskich lekarz medycyny sportowej wydaje zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania wybranej dyscypliny Orzeczenie sportowo-lekarskie wydawane jest na okres 6 miesięcy.

W przypadku osób niepełnoletnich, należy się zgłosić z podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego zgodą na przeprowadzenie badań. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 16-go roku życia zgłaszają się na pierwsze badanie z jednym z rodziców lub opiekunem prawnym.

Zakres badań lekarskich, badań dodatkowych oraz konsultacji specjalistycznych jest uzależniony od rodzaju uprawianej dyscypliny sportu, rodzaju badania (wstępne, okresowe czy kontrolne) oraz od stanu zdrowia zawodnika.

Rejestracja:

📞 tel.: 41 366 31 21

✉️ mail: recepcja.echo@omega.kielce.pl

 

W mailu należy umieścić swoje dane kontaktowe -skontaktujemy się z Państwem w celu umówienia terminu i godziny badania.